Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz vaší nemovitosti (stejně jako na elektrospotřebičích – lednice, pračka, myčka…) pomocí písmen A-G.

Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy.

Od 1.1.2009 musí stavební úřady požadovat (dle zákona č. 406/2006 Sb.) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstabě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 (dle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy).

Energetický posudek (EP)

Energetický posudek (EP) navazuje na PENB a je komplexním rozborem vaší nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich dopadu na snížení energetické náročnosti nemovitosti, ceny jednotlivých stavebních opatření a zhodnocení návratnosti investic.

Důležité informace, nejčastěji kladené otázky:

  1. Nebudete-li mít PENB, můžete dostat pokutu až 100 000 korun.
  2. PENB má povinnost nechat zpracovat prodávající.
  3. PENB musí být umístěn viditelně jen v případě veřejných budov, na bytové domy se to nevztahuje.
  4. PENB, respektive ukazatele energetické náročnosti v něm uvedené, musí být od 1. ledna 2013 ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji bytu či RD a od 1. ledna 2016 i při pronájmu.
  5. PENB se tak stane spolu s lokalitou, stářím a velikostí nemovitosti dalším hodnotícím kritériem při ocenění hodnoty nemovitosti. Čím menší nároky na spotřebu energií bude budova mít, tím vyšší bude její cena.
  6. PENB platí 10 let nebo do provedení větší změny dokončené nemovitosti.
  7. Energeticky vztažná plocha je součet všech podlahových ploch počítaných z vnějšího rozměru budovy.
  8. Pokud nemáte projektovou dokumentaci lze si ji vyžádat na stavebním úřadě, kde mají archivované projekty (některé jsou z 19.stol.). Pokud tam projekt není, musí energetický specialista stavbu zaměřit tak, aby byl schopen PENB zpracovat.
  9. O kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě může žádat pouze majitel nemovitosti. Majitel může kohokoli zplnomocnit.
  10. Kontroly provádí Státní energetická inspekce a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odkazy

http://www.kalkulacepenb.cz

Tento web se plně věnuje problematice Průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a Energetickým posudkům (EP) dle zákona č. 406/2006 Sb. a dle novely zákona č. 406/2000 Sb.

Sdružujeme a informujeme zájemce o vyhotovení PENB nebo EP a spolupracujeme s energetickými specialisty působícími po celé ČR. Na základě znalostí o vytíženosti a kvalitě jednotlivých energetických specialistů zaručujeme profesionální zpracování dokumentace.